• image06

  • image01

  • image02

  • image03

  • image04

  • image05

  • image07

  • Current
 

อัลบั้มภาพ จัดอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
* อัลบั้ม *
จัดอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
จัดอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 725 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก เรื่องการป้อง
กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก เรื่องการป้อง
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 197 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำป
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำป
(จำนวน 54 รูป ชมแล้ว 158 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561
งานประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีสงกรานต์
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 357 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 396 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 59 รูป ชมแล้ว 332 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 646 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณเกี่ยวก
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณเกี่ยวก
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 254 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ร่วมกันขนย้ายต้นดาวเรือง และร่วมใจกันประดับต้นดาวเรืองเทิดพร
ร่วมกันขนย้ายต้นดาวเรือง และร่วมใจกันประดับต้นดาวเรืองเทิดพร
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 389 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 226 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560

พนักงานเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ร่วมกันทำการตกแต่งดูแลต้นดาวเรือ
พนักงานเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ร่วมกันทำการตกแต่งดูแลต้นดาวเรือ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 355 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2560
ครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวา
ครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 425 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 348 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
นายอำเภอปราณบุรี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติ
นายอำเภอปราณบุรี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560