• image06

  • image01

  • image02

  • image03

  • image04

  • image05

  • image07

  • Current
 

อัลบั้มภาพ การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
* อัลบั้ม *
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 345 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 59 รูป ชมแล้ว 181 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 576 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณเกี่ยวก
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณเกี่ยวก
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ร่วมกันขนย้ายต้นดาวเรือง และร่วมใจกันประดับต้นดาวเรืองเทิดพร
ร่วมกันขนย้ายต้นดาวเรือง และร่วมใจกันประดับต้นดาวเรืองเทิดพร
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 218 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560

พนักงานเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ร่วมกันทำการตกแต่งดูแลต้นดาวเรือ
พนักงานเทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ร่วมกันทำการตกแต่งดูแลต้นดาวเรือ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 273 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2560
ครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวา
ครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 354 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 282 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
นายอำเภอปราณบุรี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติ
นายอำเภอปราณบุรี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้ปราณ ให้การต้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้ปราณ ให้การต้
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ จัดงานประเพณีทำบุญส่งเรือ เมื่อวันที่ ๙
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ จัดงานประเพณีทำบุญส่งเรือ เมื่อวันที่ ๙
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาล
เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาล
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 190 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาชายหาดปากน้ำปราณ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒
กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาชายหาดปากน้ำปราณ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 363 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
การจัดประชุมประชาคม กรณีกรมเจ้าท่า ชี้แจงการนำทรายโคลนเลนทิ้
การจัดประชุมประชาคม กรณีกรมเจ้าท่า ชี้แจงการนำทรายโคลนเลนทิ้
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560